MV-julkaisujärjestelmä Oulu School of Biomedical Engineering -sivuston taustalla

MetaVisual toteutti omaan julkaisujärjestelmäänsä pohjautuen verkkosivuston Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteiselle koulutusalalle.
Vuoden 2007 yhteishaun puitteissa käyttöönotettu sivusto tarjoaa keskitetysti tietoa Oulussa annettavasta lääketieteellisen tekniikan ja hyvinvointiteknologian koulutuksesta uusille opiskelijoille. Sivuston ohella MetaVisual Oy toteutti myös samaa visuaalista ilmettä noudattavat koulutusalan mainokset, jotka ilmestyivät muun muassa sanomalehti Kalevassa ja Lapin Kansassa keväällä 2007.Sivusto perustuu MetaVisual Oy:n omaan verkkojulkaisujärjestelmään, jonka johtoajatuksena on poistaa kaikki tekniset hidasteet verkkosivujen sisällönpäivityksen tieltä. Sivuston pystytyksen jälkeen asiakkaan onkin mahdollista hallita sivustoaan yksinkertaisten verkkolomakkeiden kautta, ja muun muassa uusien uutisten tai artikkeleiden lisääminen muistuttaakin lähinnä sähköpostin lähetystä webmail-sovelluksessa. Julkaisujärjestelmä tarjoaa lisäksi monia edistyksellisiä työkaluja paitsi sivuston sisällön jäsentämiseen ja automatisointiin myös sisällön varmentamiseen ja itse sivuston käytön seurantaan.Oulu School of Biomedical Engineering -sivusto sijaitsee MetaVisual Oy:n hallinnoimalla palvelimella, Viestintäviraston A-luokan laitetilojen vaatimukset täyttävässä laitesalissa.
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään